Government Agency

List of Government Agency in Tamparuli Town.
PEJABAT DAERAH KECIL TAMPARULI.
PEJABAT DAERAH KECIL, TAMPARULI MEMULAKAN PERKHIDMATAN KEPADA MASYARAKAT KAWASAN TAMPARULI PADA TAHUN 1977 DENGAN HANYA 14 ORANG KAKITANGAN DENGAN HANYA MENGGUNAKAN PEJABAT DI SEBUAH KEDAI DI PEKAN TAMPARULI. PADA TAHUN 1982 PENTADBIRAN DAERAH KECIL TAMPARULI TELAH BERPINDAH KE BANGUNAN SENDIRI BERHAMPIRAN PEKAN TAMPARULI DI JALAN KAMPUNG BAWANG. SETELAH ITU PADA TAHUN 2004 PUSAT PENTADBIRAN DAERAH DIPINDAHKAN KE BANGUNAN BARU YANG MANA BANGUNAN TERSEBUT MENEMPATKAN 38 KAKITANGAN TERMASUK MAHKAMAH ANAK NEGERI, TAMPARULI.

“MEMBERI PERKHIDMATAN YANG CEMERLANG KEPADA SEMUA LAPISAN MASYARAKAT DAERAH KECIL TAMPARULI”

MISI
MELAHIRKAN KAKITANGAN YANG BERKUALITI UNTUK MENGGERAKKAN PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN YANG LEBIH BERKESAN KEPADA ORANG RAMAI
MEMBERI PERKHIDMATAN YANG CEMERLANG KEPADA SEMUA LAPISAN MASYARAKAT DAERAH KECIL TAMPARULI

PIAGAM PELANGGAN

SENARAI KESELURUHAN PIAGAM PELANGGAN PEJABAT DAERAH KECIL TAMPARULI

 

KAMI BERJANJI UNTUK MEMBERIKAN LAYANAN DAN PERKHIDMATAN YANG SEMPURNA DAN MESRA KEPADA SEMUA PELANGGAN YANG BERURUSAN DENGAN KAMI SEPERTI BERIKUT:

BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN PERLESENAN
MEMBERI PERKHIDMATAN UNTUK MENDAFTAR SURAT/DOKUMEN, MENERIMA DUTI SETEM DAN MEMBATAL DUTI SETEM KEPADA SURAT-SURAT PERJANJIAN. SURAT AKUAN DAN LAIN- BAHAGIAN PROJEK PEMBANGUNAN

1. KAMI SEDAYA UPAYA MENGEMUKAKAN SEMUA PERMOHONAN PROJEK DARIPADA JKKK KEPADA PIHAK-PIHAK BERKENAAN DALAM MASA 2 HINGGA 3 MINGGU TERTAKLUK KEPADA PERMOHONAN ITU DIDAPATI TERATUR, DIRANCANG DAN DINIKMATI OLEH SEBILANGAN BESAR MASYARAKAT KAMPUNG.
2. KAMI AKAN MENGAWASI DAN MEMASTIKAN PROJEK PEMBANGUNAN DILAKSANAKAN MENGIKUT PERANCANGAN DAN AKAN DISIAPKAN 100% DALAM MASA YANG DITETAPKAN.
3. KAMI AKAN SEDAYA UPAYA AKAN MENYELESAIKAN BAYARAN TUNTUTAN PROJEK DALAM MASA 3 MINGGU DARIPADA TARIKH TUNTUTAN DITERIMA ATAU DARIPADA TARIKH PROJEK ITU SIAP SECARA RASMI.
BAHAGIAN MAHKAMAH ANAK NEGERI

1. PENTADBIRAN MAHKAMAH ANAK NEGERI DAN AMALAM ADAT ISTIADAT ANAK NEGERI DIPELIHARA SELARAS DENGAN ARAHAN DAN PERATURAN ENAKMEN MAHKAMAH ANAK, 1992.
2. SEMUA PERMOHONAN TUNTUTAN WARIS DIJANGKA SIAP DALAM TEMPOH 1 HINGGA 4 BULAN DARI TARIKH PERMOHONAN DITERIMA, TERTAKLUK KEPADA KEPERLUAN DOKUMEN DAN SAKSI YANG DIPANGGIL.
3. SEMUA ADUAN MENGENAI KES ADAT ISTIADAT DIJANGKA SELESAI DALAM TEMPOH 1 HINGGA 3 BULAN DARI TARIKH ADUAN DIBUAT TERTAKLUK KEPADA KEPERLUAN DOKUMEN-DOKUMEN DAN SAKSI YANG DIPANGGIL.
4. PERMOHONAN ANAK ANGKAT AKAN DIPROSES DENGAN SEGERA DAN AKAN DIMAJUKAN KEPADA JABATAN PENDAFTARAN DENGAN SEBERAPA CEPAT UNTUK PENGELUARAN SIJIK ANAK ANGKAT.
5. MEMBERI PERKHIDMATAN UNTUK MELAYANI SEGALA RUNGUTAN/ADUAN/MASALAH PELANGGAN KAMI YANG BERKAITAN DENGAN ADAT ISTIADAT ANAK NEGERI DENGAN PENUH KEMESRAAN DAN KEIKHLASAN TANPA DISKRIMINASI.
6. MAHKAMAH ANAK NEGERI MEMBERI JAMINAN BAHAWA KITA AKAN MEMBUAT KEPUTUSAN YANG SAKSAMA DAN SEADIL-ADILNYA

1. LAIN DOKUMEN YANG MEMERLUKAN PERSURUHJAYA SUMPAH DALAM MASA SATU ATAU DUA HARI JIKA SURAT CARA/DOKUMEN BERKENAAN LENGKAP DAN TERATUR MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN DAN PERUNTUKAN YANG DIGARISKAN DIBAWAH AKTA 378 DALAM AKTA SETEM 1949.
2. MEMBERI PERKHIDAMATAN UNTUK MEMPROSES PENGELUARAN LESEN PERNIAGAAN YANG DISYORKAN BOLEH DIKELUARKAN OLEH PEJABAT INI OLEH MAJLIS DAERAH TUARAN, TERTAKLUK KEPADA PERMOHONAN ITU MEMENUHI SYARAT DIBAWAH ORDINAN PERLESENAN PERDAGANGAN 16/1948 DALAM MASA SATU HINGGA TIGA HARI.
3. MEMBERI PERKHIDMATAN UNTUK MEMPROSES TUNTUTAN/PEMBAYARAN BALIK BIL/INVOIS TUNTUTAN DALAM JANGKA MASA 1 HINGGA 2 MINGGU DARI TARIKH IANYA DITERIMA DAN TERTAKLUK KEPADA PERATURAN-PERATURAN KEWANGAN DAN ARAHAN PERBENDAHARAAN DIPATUHI.
4. MEMBERI PERKHIDMATAN UNTUK MELAYANI SEGALA RUNGUTAN/ADUAN/MASALAH PELANGGAN KAMI SEJAUH MANA IA ADA BERKAITAN DENGAN PENUH KEMESRAAN DAN KEIKHLASAN.
5. MEMBERI PERTIMBANGAN YANG ADIL DAN SAKSAMA KEPADA SEMUA TAWARAN/SEBUTHARGA YANG DIBUKA DI PEJABAT INI DAN AKAN MEMBERITAHU/MEMAKLUMKAN KEPUTUSAN KEPADA PENAWAR-PENAWAR DALAM MASA 1 HINGGA 2 MINGGU SELEPAS KEPUTUSAN DITERIMA.

SENARAI KESELURUHAN FUNGSI-FUNGSI BAHAGIAN :-
FUNGSI-FUNGSI BAHAGIAN PENTADBIRAN
 • PENTADBIRAN AM DAN PENYELARASAN
 • PENTADBIRAN AKAUN
 • PENTADBIRAN PERSONEL
 • PERKHIDMATAN SOKONGAN
 • JAWATANKUASA PEMANDU TQM, RG DALAMAN, IT
 • MENYELARAS DAN PERANCANG PROGRAM PENGESAHAN KUALITI PENTADBIRAN
 • PENGURUSAN ASET DAN STOR
 • PENGURUSAN FAIL
 • PENGURUSAN KUTIPAN HASIL/CUKAI
 • PENGURUSAN BELANJAWAN DAN KAWALAN PERBELANJAAN
 • PENGURUSAN BAYARAN ELAUN KETUA KAMPUNG DAN PENGERUSI JKKK
FUNGSI-FUNGSI BAHAGIAN PEMBANGUNAN
 • PENYELARAS/PERANCANG KEMUDAHAN-KEMUDAHAN ASAS DAN SOSIO-EKONOMI PENDUDUK LUAR BANDAR
 • PENGURUSAN PENTADBIRAN PERATURAN-PERATURAN DAN MAKLUMAT PPLB DAN 66 BADAN JKKK
 • PENYEDIAAN PELAN TINDAKAN DAERAH PPRT
 • PENYEDIAAN PELAN PEMBANGUNAN DESA
 • PENYELARAS PROGRAM DESA WAWASAN
 • PENGURUSAN DAN PENYELARASAN KELULUSAN PERUNTUKAN KHAS ADUN, AHLI PARLIMEN, DAN PERUNTUKAN BIASA
 • PENYELARAS JAWATANKUASA PEMANDU PPRT/PEMBASMIAN KEMISKINAN PERINGKAT DAERAH
 • PENYELARAS JAWATANKUASA BANCI RAKYAT MISKIN DAN TERMISKIN PERINGKAT DAERAH KECIL
FUNGSI-FUNGSI BAHAGIAN MAHKAMAH ANAK NEGERI
 • PENGURUSAN PEJABAT
 • PENYELARAS ADAR ISTIADAT ANAK NEGERI BERDASARKAN KEPADA ARAHAN DAN PERATURAN DAN ENAKMEN MAHKAMAH ANAK NEGERI 1992
 • PENGURUSAN TUNTUTAN WARIS, ANAK ANGKAT DAN LAIN-LAIN HAL ADAT ISTIADAT
 • PENGURUSAN PENTADBIRAN PERATURAN DAN MAKLUMAT 71 BUAH KAMPUNG/KETUA KAMPUNG
SENARAI KESELURUHAN FUNGSI-FUNGSI BAHAGIAN :-
FUNGSI-FUNGSI BAHAGIAN PENTADBIRAN
 • PENTADBIRAN AM DAN PENYELARASAN
 • PENTADBIRAN AKAUN
 • PENTADBIRAN PERSONEL
 • PERKHIDMATAN SOKONGAN
 • JAWATANKUASA PEMANDU TQM, RG DALAMAN, IT
 • MENYELARAS DAN PERANCANG PROGRAM PENGESAHAN KUALITI PENTADBIRAN
 • PENGURUSAN ASET DAN STOR
 • PENGURUSAN FAIL
 • PENGURUSAN KUTIPAN HASIL/CUKAI
 • PENGURUSAN BELANJAWAN DAN KAWALAN PERBELANJAAN
 • PENGURUSAN BAYARAN ELAUN KETUA KAMPUNG DAN PENGERUSI JKKK
FUNGSI-FUNGSI BAHAGIAN PEMBANGUNAN
 • PENYELARAS/PERANCANG KEMUDAHAN-KEMUDAHAN ASAS DAN SOSIO-EKONOMI PENDUDUK LUAR BANDAR
 • PENGURUSAN PENTADBIRAN PERATURAN-PERATURAN DAN MAKLUMAT PPLB DAN 66 BADAN JKKK
 • PENYEDIAAN PELAN TINDAKAN DAERAH PPRT
 • PENYEDIAAN PELAN PEMBANGUNAN DESA
 • PENYELARAS PROGRAM DESA WAWASAN
 • PENGURUSAN DAN PENYELARASAN KELULUSAN PERUNTUKAN KHAS ADUN, AHLI PARLIMEN, DAN PERUNTUKAN BIASA
 • PENYELARAS JAWATANKUASA PEMANDU PPRT/PEMBASMIAN KEMISKINAN PERINGKAT DAERAH
 • PENYELARAS JAWATANKUASA BANCI RAKYAT MISKIN DAN TERMISKIN PERINGKAT DAERAH KECIL
FUNGSI-FUNGSI BAHAGIAN MAHKAMAH ANAK NEGERI
 • PENGURUSAN PEJABAT
 • PENYELARAS ADAR ISTIADAT ANAK NEGERI BERDASARKAN KEPADA ARAHAN DAN PERATURAN DAN ENAKMEN MAHKAMAH ANAK NEGERI 1992
 • PENGURUSAN TUNTUTAN WARIS, ANAK ANGKAT DAN LAIN-LAIN HAL ADAT ISTIADAT
Disclamier: This not an official site of Pejabat Daerah Tamparuli, the main objective for this blog is just to give information for the public. Thanks-Admins

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s